Skip to main content
 主页 > 历史故事 >

窦威简介唐朝宰相外戚窦炽之子

2024-02-12 15:45 浏览:
窦威(?-618年),字文蔚,岐州平陵(今陕西咸阳市秦都区平陵乡)人 ,唐朝宰相、外戚,隋朝太傅窦炽之子,太穆皇后堂叔。
出身于河南窦氏三祖房,雅好文史。早年出仕隋朝,历任秘书郎、蜀王杨秀府记室、内史舍人、考功郎中,后坐事免职。
唐高祖太原起兵后,补任大丞相府司录参军,参与制定朝廷典制。武德元年(618年),唐朝建立,窦威担任内史令。同年病逝追赠同州刺史、延安郡公,谥号为靖。

人物生平

早年经历
窦威年轻时性情沉静,器量不凡,而且博览群书。窦家世代勋贵,以武勇著称,子弟都喜爱武艺。窦威却偏好文史,因此被诸兄讥为书痴。
入仕隋朝
隋朝建立后,窦威得到内史令李德林的举荐,担任秘书郎。他在任期满后,仍然不肯调任,坚持留在秘书监,继续精研学问。当时,窦氏诸兄都因军功得授显职,对只任闲职的窦威非常轻视,对他道:“从前孔子积学成为圣人,仍是困顿失意,你又希求什么呢?”窦威笑而不答。
后来,窦威被蜀王杨秀征辟为记室,因杨秀多行不法,便称病离职,返回乡里。仁寿二年(602年),杨秀因罪被废为庶人,王府属官大都获罪,只有窦威得以幸免。大业四年(608年),窦威升任内史舍人。他多次劝谏隋炀帝,结果违忤旨意,被调任考功郎中,后又坐事免职。
归唐拜相
义宁元年(617年),唐国公李渊攻入长安,立代王杨侑为帝,自任大丞相,并任命窦威为大丞相府司录参军。当时,李渊正筹建新朝,因窦威在隋朝任职多年,熟知朝纲礼仪和各项典制,便让他参与起草各项章程、制度条令的工作。
武德元年(618年),李渊代隋称帝,建立唐朝,是为唐高祖。窦威为高祖起草登基诏书,被拜为宰相,担任内史令。他议论政事得失,阐述清晰,并常引古事劝谕,深受唐高祖的亲近、器重。唐高祖常把窦威召入内室,与他促膝长谈。
病重离世
同年六月,窦威患病,唐高祖亲自到他府中探视。不久,窦威病逝,遗命薄葬。唐高祖得知,追赠他为同州刺史、延安郡公。赐谥号为靖,并让太子李建成与百官一同前去送葬。
《旧唐书·卷六十一·列传第十一》 《新唐书·卷九十五·列传第二十》、《资治通鉴·卷一百八十四·隋纪八》 《资治通鉴·卷一百八十五·唐纪一》 。

个人作品

窦威著有文集十卷。 《全唐诗》则收录其诗作一首:《横吹曲辞·出塞》。
匈奴屡不平,汉将欲纵横。看云方结阵,却月始连营。
潜军渡马邑,扬旆掩龙城。会勒燕然石,方传车骑名。

家族成员

根据《新唐书·宰相世系表》记载,窦威的家族原为汉族,赐姓鲜卑纥豆陵氏。北魏孝文帝改革时迁居洛阳,恢复汉姓为窦。窦威之父窦炽,与兄长窦岳、窦善并称三祖,其族支被称为河南窦氏三祖房。  
河南窦氏三祖房(窦炽一支)

窦炽(隋太傅,邓国公)

窦恭(北周雍州牧,鄼国公)

窦轨益州都督,酇国公)

窦奉节(驸马都尉、黄国公)

窦琮晋州总管,谯国公)

窦孝谦(洺州刺史)

窦览

 

窦孝仁(济州刺史)

窦孝鼎(司勋郎中)

窦深

窦袭(右武卫将军

窦文表

窦嶷

 

窦德宗(播州刺史)

窦谊

 

窦有意(熊州刺史)

窦威(内史令)

窦恽(岐州刺史)

窦旻

人物评价

李渊:窦威,今之叔孙通也。
刘昫:窦威守道,窦轨临戎,窦抗居丧,窦静经略,窦璡音律,仍以懿亲,俱至显位;才能门第,辉映数朝,岂非得人欤?唐之昌也,不亦宜乎!⑵温、陈才位,文蔚典礼。诸窦戚里,荣盛无比。
宋祁:高俭、窦威虽缘外戚姻家,然自以才猷结天子,厕迹名臣,垂荣无穷,时有遇合,故见诸事业。古来贤豪,不遭与运,埋光铲采,与草木俱腐者,可胜咤哉!窦宗自魏讫唐,支胄扶疏数百年,所冯厚矣。

窦威的故事

唐高祖曾对窦威道:“北周时有八柱国,我家与你家都曾位列其中。如今我是皇帝,而你却是宰相,这岂不是不平等吗?”窦威惶恐的道:“窦家在汉朝时便是外戚,北魏之时又有三位皇后。如今陛下开国,臣又因姻戚的身份得到任用。臣日夜忧惧,惟恐不能胜任。”唐高祖大笑道:“您是在用三朝后族向我夸耀吗?关东之人与崔氏、卢氏结亲,便自鸣得意。您家世为帝室姻戚,不也很贵重吗?”